Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng ủy quyền tên miền nước ta, tên miền thế giới bạn cần biết

19:43 ngày 24/12/18 trong  Bảng viết điện tử AINOL

thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của cục thông báo và media hướng dẫn về ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;

thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của cục kinh tế tài chính hướng dẫn tiến hành thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hương dẫn tiến hành một vài nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá thể lao lý tại Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 & Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật chỉnh sửa, bổ sung một trong những điều của những Luật về thuế & sửa đổi, bổ sung một trong những điều của các Nghị định về thuế;

Bật mí các cách chuyển nhượng tên miền .vn

ra quyết định số 1198/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2015 Bộ thông tin và truyền thông media về việc luật pháp tác dụng, nghĩa vụ, quyền lợi & cơ cấu của trung tâm Internet nước ta.

công văn chỉ dẫn về thuế chuyển nhượng ủy quyền (Công văn số 350/TCT-CS & công báo số 784/TCT-TNCN)

Bạn đã hiểu gì về domain chưa? Hãy xem tìm hiểu thông tin cập nhật ( tonghopdomain.eklablog.com/ ) những dịch vụ được cung cấp đáng tin cậy của Bkhost.

- Tên miền bảo đảm theo quy định tại Điều 8, chỉ thị số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của bộ thông báo & truyền thông media điều khoản về cai quản & sử dụng tài nguyên Internet.

- Tên miền đang giải quyết và xử lý vi phạm luật, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngưng sử dụng.

- đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân lệ thuộc của sự việc ủy quyền.

- Nộp lệ phí ĐK, phí Dịch vụ chuyển nhượng QSD tên miền theo quy định.

Lưu ý: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng phải phụ trách nếu việc chuyển nhượng ủy quyền không triển khai được do trong tiến trình chuyển nhượng ủy quyền, tên miền bị tạm ngừng hoặc tịch thu theo một số luật pháp về cai quản và sử dụng tài nguyên Internet của bộ TT&TT.

Bước 2. Khi sử dụng tên miền, bạn nên cập nhật ( www.pearltrees.com ) các thông tin liên quan đến chúng trước khi chọn nhà cung cấp. hoàn thành xong hồ sơ chuyển nhượng theo luật pháp tại khoản 1 Điều 3 chỉ thị số 16/2016/TT-BTTTT .

+ Văn bản ý kiến đề xuất ủy quyền & nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

Bước 3.Nộp hồ sơ chuyển nhượng tận nơi ĐK đang quản lý tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

Bước 4.Nhà ĐK kiểm tra, lưu ý đến và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền tới các bên nhập cuộc chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 5.Nộp thuế chuyển nhượng: sau thời điểm nhận được văn bản đồng ý hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền, bên chuyển nhượng ủy quyền hoàn thiện nhiệm vụ nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền hoặc bản cam kết ràng buộc không thuộc đối tượng người sử dụng nộp thuế theo hướng dẫn của cục kinh tế.

Bước 7. Nhà ĐK phối với trọng tâm Internet việt nam (VNNIC) để tiến hành đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng.

Bước 8: Nhà đăng ký thông báo khách hàng hoàn tất chuyển nhượng ủy quyền QSD tên miền.

BKhost hướng dẫn bạn cách chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền nhanh chóng.

Chính thức từ thời điểm ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không trải qua đấu giá được tiến hành trải qua các nhà ĐK nơi đang cai trị tên miền.

+ chuyển nhượng tên miền vn tiến hành theo nhiệm vụ kỹ thuật thay tên chủ thể, thời gian ấn hạn sử dụng Lúc Này của tên miền được không thay đổi.

Để ủy quyền QSD, người sử dụng cần:

+ Văn bản kiến nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng ủy quyền.

+ GPKD, CMND của người thay mặt đại diện quy định, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

Bản khai đăng ký tên miền + CMND chủ thể hoặc CMND người đăng ký sao y công chứng trong khoảng 3 tháng.

Cá nhân: Nếu tổng lệch giá bán hàng, kinh doanh trong thời điểm dương lịch > 100 triệu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% & TNCN theo thuế suất 0.5%.Nếu < 100 triệu làm Bản cam đoan là đối tượng người tiêu dùng không hẳn nộp thuế.

Tổ chức: Xuất Hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh Nghiệp khi ủy quyền QSD tên miền cho bên mua.(Bên chuyển nhượng ủy quyền xuất VAT cho bên nhận chuyển nhượng, Ghi nội dung: Phí chuyển nhượng cho tên miền….., về giá cả hóa đơn thương lượng giao thương giữa phía 2 bên (hóa đơn photo đóng dấu mộc treo của bên chuyển nhượng)

Bước 2: Nhà đăng ký kiểm tra, lưu ý đến & thông tin hiệu quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới những bên nhập cuộc chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nhiệm vụ nộp thuế: gửi các giấy tờ bộc lộ các bên nhập cuộc ủy quyền hoàn thiện việc nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của bộ kinh tế tài chính.

Bước 4: Các bên nhập cuộc ủy quyền hoàn thành xong thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền và giao dịch lệ phí đăng ký + phí Thương Mại Dịch Vụ chuyển nhượng ủy quyền.

Bước 5: Nhà đăng ký phối hợp với trung tâm Internet VN (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng, hoàn tất thông tin tác dụng đến quý khách hàng.